Onze nieuwste voorstelling

Samen met Farel College werkt Stichting Springplank Theater Producties aan een nieuwe sociaal-maatschappelijke theaterproductie. De musical IMPACT gaat over het gebruik van social media en de mentale gezondheid van jongeren.

IMPACT concept

Social media

YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat … Social media is vandaag de dag niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Door tijdens de theatervoorstelling in te zoomen op de verschillende rollen die social media in hun leven kunnen spelen, willen het Farel College en Stichting Springplank Theater Producties de leerlingen bewust maken van de invloed die social media kan hebben op hun mentale gezondheid en welbevinden.

Interactieve verhaallijnen

IMPACT gaat over een bekende vlogster op YouTube met een instabiele thuissituatie, een fanatieke sportster die zich verzet tegen de hectiek van social media, en hun vrienden en vriendinnen. Wat betekent hun gedrag op social media voor hun persoonlijk welbevinden en hun vriendschappen?

Het verhaal is echter nog niet af. Tijdens de try-out op 11 en 12 april mogen de leerlingen van het Farel College na het bekijken van de eerste akte meedenken over het vervolg. Marc Beelen en Barbara van Lint, naast producenten ook het artistieke brein achter Stichting Springplank Theater Producties, gaan dan met de leerlingen in gesprek over de rollen en de mogelijke ontwikkelingen in de tweede akte.

Lesmateriaal

Naast de theaterproductie ontwikkelt de stichting ondersteunend lesmateriaal, waarmee docenten de invloed van social media voorafgaand en na afloop van de voorstelling in de klas kunnen behandelen. Dit vergroot de impact en kans dat de leerlingen iets meenemen van dat wat ze in de voorstelling gezien hebben. Voor de leerlingen van het Farel College betekent dit dat ze na de eerste akte aan de slag gaan met een portfolio.

Samenwerking

Het Farel College zet hoog in op het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen. De school heeft een landelijke subsidie ontvangen om het digitaal welbevinden van jongeren te verbeteren. Om dit te realiseren, heeft het Farel College aan Stichting Springplank Theater Producties opdracht gegeven om een muziektheaterproductie te ontwikkelen met als thema het gebruik van social media en de impact daarvan op het welbevinden van jongeren. IMPACT wordt in eerste instantie ontwikkeld voor de leerlingen van het Farel College, maar het uiteindelijke doel is om met deze theatervoorstelling zoveel mogelijk jongeren te bereiken, zowel bij de andere scholen van Stichting Meerscholen als daarbuiten.