Onze werkwijze

Stichting Springplank Theater Producties produceert educatieve muziektheaterprojecten over actuele maatschappelijke thema’s. Door samen theater te beleven, verplaats je je in een ander, leer je elkaars mening kennen en nuanceren, en ontwikkel je een gemeenschappelijk referentiekader. 

Thema´s

Er speelt veel op sociaal maatschappelijk vlak onder jongeren. Onderwerpen als social media, diversiteit, armoede en duurzaamheid hebben, elk op hun eigen manier, een grote invloed op de jeugd. Onze stichting kiest thema’s op basis van de actualiteit of in samenwerking met een opdrachtgever. Vervolgens ontwikkelt de artistieke leiding een muzikale theaterproductie rondom dit thema.

Onze ervaring leert dat wanneer we pittige onderwerpen op een creatieve manier durven te benaderen, er sneller een dialoog op gang komt omdat het niet rechtstreeks over de jongeren zelf gaat. Als we leerlingen direct naar hun eigen verhalen vragen, durven ze vaak niet over hun ervaringen te praten. In een creatievere setting zien we meer openheid ontstaan. Dit stimuleren we met onze producties en bijbehorend lesmateriaal.

Op de pagina met producties staat een overzicht van de voorstellingen die we tot nu toe hebben ontwikkeld.

Doelgroepen

We ontwikkelen onze producties voor specifieke leeftijdsgroepen binnen de basisschool en/of middelbaar onderwijs. Deze doelgroep is afhankelijk van het gekozen thema en eventuele afspraken met opdrachtgevers. Hierbij kijken wij ook of een productie eventueel kan worden aangepast voor andere leeftijdscategorieën.

Jonge acteurs

Uit ervaring weten we dat jonge spelers het meeste indruk maken op de leerlingen. Herkenbaarheid speelt hier een grote rol. We laten de voorstellingen daarom zo veel mogelijk spelen door jonge acteurs, liefst adolescenten. Deze jonge spelers hebben vaak zelf veel affiniteit met de sociaal maatschappelijke thema’s, waardoor zij zich extra goed in hun rol kunnen inleven en ze ook zelf met elkaar in gesprek gaan, een win-win situatie dus.

Lesmateriaal

Voor elke voorstelling verzorgen we lesmateriaal, dat aansluit bij de thema’s van de producties. Met het lesmateriaal kunnen leerkrachten samen met de leerlingen hun bezoek aan de voorstelling voorbereiden en nabespreken. Zo kunnen ze in de klas inzoomen op de thema’s en doorpraten over de gevoelens die de voorstelling wellicht heeft losgemaakt. De leerlingen zelf kunnen hun meningen over bepaalde onderwerpen makkelijker met elkaar delen.

Voor en na het theaterbezoek kunnen acteurs en regisseurs op school voorbereidende en evaluerende lessen verzorgen. Zij kunnen samen met de leerlingen (improvisatie)scènes spelen over het thema, waardoor de leerlingen zich nog beter kunnen inleven in de personages en de vraagstukken. Zo gaan de leerlingen echt actief aan de slag met de thema’s.

Ontwikkel samen met ons een nieuwe voorstelling

Heeft u een thema dat u of uw organisatie verder wil uitdiepen? Een onderwerp dat speelt onder de leerlingen of een ontwikkeling waar u graag op school mee aan de slag wil? Dan is een muzikale theaterproductie hét middel om tot de leerlingen door te dringen en met hen in gesprek te komen.

Van idee naar productie

Onze artistieke leiding gaat graag met u in gesprek om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om uw thema te vertalen naar een muzikale theaterproductie. Desgewenst ontwikkelen we bijpassend lesmateriaal om de onderwerpen uit de voorstelling in de klas bespreekbaar te maken. Meer weten? Mail dan naar info@springplankproducties.nl voor meer informatie. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Meedenken met de voorstelling

Tijdens het ontwikkelen van een productie is het mogelijk dat leerlingen een meedenkvoorstelling bijwonen. De voorstelling is dan nog niet af en de leerlingen mogen meedenken over het vervolg en de ontwikkeling van de verhaallijnen. Op deze manier zijn de leerlingen al vroeg betrokken bij de thema’s en denken zij op een natuurlijke wijze mee over de invloed hiervan op de rollen in de voorstelling.

De artistieke leiding schrijft de rest van de productie op basis van de input die we tijdens de meedenksessie hebben ontvangen. Het kan zomaar gebeuren dat ook verhaallijnen in het eerste deel worden aangepast om meer aan te sluiten bij de beleving van de jongeren. Onze ervaring is dat de aanwezige leerlingen blij verrast zijn als ze merken hoe hun opmerkingen serieus zijn genomen en zijn verwerkt in het vervolg.

Kom kijken naar een voorstelling

Of een productie is ontwikkeld in samenwerking met een school of op initiatief van de stichting zelf, wij delen onze voorstelling het liefst met zo veel mogelijk leerlingen. Elke school is dus welkom om met leerlingen uit de beoogde groepen naar de voorstellingen te komen. Daarbij is het ook zinvol om het bijbehorende lesmateriaal aan te schaffen.

Geplande voorstellingen worden aangekondigd op deze website en via onze social media: Instagram en Facebook.

Wilt u meer weten over hoe u met uw school onze voorstellingen kunt bijwonen? Mail dan naar info@springplankproducties.nl voor meer informatie. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Losse tickets zijn verkrijgbaar via onze webwinkel.

Bekijk een bestaande productie

Op onze pagina Producties staat een overzicht van de producties die we hebben ontwikkeld en opgevoerd. Het is helaas niet mogelijk om een voorstelling op elk gewenst moment opnieuw op te voeren, daarom hebben we van de meeste voorstellingen ook een film gemaakt.

Film kijken in de klas

We bieden de mogelijkheid om een film van de productie met de klas of een groep leerlingen te bekijken en gebruik te maken van het begeleidende lesmateriaal. Ook kunnen we, indien gewenst, zorgen dat een speler, auteur en/of componist aanwezig is om de productie toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Wilt u hier meer over weten? Stuur dan een mail naar info@springplankproducties.nl.

Opnieuw uitvoeren

Als er voldoende belangstelling is voor een eerder uitgebrachte productie, dan is het mogelijk om deze voorstelling opnieuw tot leven te wekken. Dit neemt echter wel enige tijd in beslag. De acteurs moeten opnieuw bij elkaar worden gebracht, repetities moeten worden ingepland enzovoort. Voorwaarde is dat er meerdere scholen geïnteresseerd zijn, zodat we meerdere voorstellingen kunnen uitvoeren.

Heeft u interesse in een productie en/of lesmateriaal? Of wilt u meer weten over wat Stichting Springplank Theater Producties kan betekenen voor uw school? Mail dan naar info@springplankproducties.nl voor meer informatie. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.